Hur nöjda är våra patienter?

- 11 maj

Nöjda kunder är något de flesta företag önskar och strävar efter. Precis som vi på Capio Medocular. Vi lever efter visionen ”BBB”, vilket står för Bästa Bemötande och Behandling. För oss innebär det att du oavsett om du är kund, samarbetspartners, anhörig eller något annat alltid ska veta att vi jobbar stenhårt på att bemöta alla människor på bästa tänkbara sätt. Och vi ska alltid se till att våra patienter får den bästa ögonbehandling som går att erbjuda.

Som ett led i detta presenterar vi cirka fyra gånger per år resultatet av våra kundnjöjdhetsenkät för personer som genomgått en synfelsoperation, antingen via ögonlaser eller linskirurgi, hos oss. Vi är alltid helt öppna med vad våra patienter tycker om oss och lägger därför alltid upp resultatet av den senaste enkätundersökningen på vår hemsida. (För att öka öppenheten ytterligare och göra valet av klinik ännu enklare för patienter har vi nyligen också startat en publik gästbok på nätet).

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om operationsresultat, bemötande, information samt vilja att rekommendera oss. Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym. Vi skickar ut enkäten ungefär sex månader efter att man opererat sig hos oss.

Vi försöker alltid hitta mönster i enkätresultaten. Är det någon klinik som sticker ut? Någon metod som generellt ger fler eller färre nöjda kunder? Är vårt informationsmaterial tillräckligt bra? Och så vidare.

Vår senaste enkät visar på överväldigande positiva siffror. Till exempel kan 96 procent av våra patienter tänka sig att rekommendera Capio Medocular till andra som ska operera ögonen. Det är kul och ett tecken på att vi är duktiga på det vi gör (annars skulle man troligtvis inte rekommendera oss).

Vi måste bli bättre på att tydliggöra vad man kan räkna med för resultat efter en operation. För i vår enkätundersökning framgår det att 7 procent är missnöjda med behandlingsresultatet. Majoriteten av dessa är de som är ålderssynta och har haft för höga förväntningar på hur en s.k multifokal lins fungerar. Det är också viktigt att förklara att det mycket väl kan bli ”bra” men inte nödvändigtvis ”perfekt”. Att ge en bra och balanserad information är faktiskt svårare än man kanske tror eftersom det kan vara så olika hur man uppfattar den. Att som vissa ögonkliniker gör, annonsera om ”prefekt syn”, är lika orimligt som en advokat som lovar att vinna alla mål.

Framöver kommer vi även att bryta ner vår statistik på metod-nivå så att du direkt kan se hur det ser ut för just den operationsmetod som är intressant för dig. Allt för att valet av klinik ska bli lättare för dig som funderar på att genomföra en ögonoperation.

  
Jeanette är marknadsansvarig på Capio Medocular. Har arbetat med marknadsföring av sjukvård i drygt 30 år. Jobbade tidigare med ögonkirurgiska produkter på Pharmacia och sedan som marknadschef på ett Elisabeth Sjukhuset. Uppskattar skogen, naturen och att läsa och resa.

Kommentera detta inlägg