Risker med ögonoperationer

- 30 augusti

Vilka risker finns det? Kan man bli blind? Det är två av de vanligaste frågorna när det gäller ögonoperationer, oavsett om det gäller ögonlaser eller linskirurgi.

Först – finns det risker? Ja, det finns risker, om än mycket små. Komplikation kan uppstå. Som med all kirurgi. Vi har alltid varit väldigt noggranna med att informera våra patienter både muntligt och skriftligt om att detta.

Om man kan bli blind? I princip: nej. Risken för att bli blind är mikroskopisk. Vi har utfört synfelskirurgi i nästan 20 år. Tiotusentals patienter har blivit opererade – ingen patient har blivit blind.

Dagens operationsmetoder har förfinats under många år och risken för svåra komplikationer har länge varit mycket låg. Risken för att bli helt blind är minimal och även risken för allvarliga komplikationer är mycket liten, mindre än en promille. Också behandlingen för allvarliga ögonsjukdomar i allmänhet har förbättrats och det innebär att även om man skulle ha oturen att drabbas av en svår komplikation så är prognosen fortfarande god.

Det allra viktigaste är att förebygga risker. Undersökningen före operation är därför oerhört viktig för att se vilka förutsättningar man har och för att kunna undvika felbehandling. Varje metod, varje patient, varje synfel har sina risker. Man måste därför som klinik kunna erbjuda olika behandlingsalternativ eftersom alla inte kan opereras enligt samma mall. På Capio Medocular insåg vi redan på 90-talet att vi måste satsa på ”skräddarsydda” lösningar för att optimera resultaten, öka patientnöjdheten – och minimera riskerna. Riskminimering kan tyvärr också innebära att en önskvärd komplettering av en operation inte går att genomföra. Det kan också innebära att vi helst avstår ifrån operation helt och hållet.

Typ av risk skiljer sig naturligtvis åt beroende på vilken typ av operation man genomgår – laser- eller linskirurgi. Men oberoende av operation så finns det risk för infektion. En svår infektion, med en elak bakterie, är sannolikt det värsta som kan inträffa (det gäller för övrigt även vid kontaktlinsbruk). Därför får man som patient alltid förebyggande behandling med antibiotikadroppar.

Det här var ett övergripande inlägg om risker som finns vid ögonoperation. I två kommande blogginlägg går jag in djupare på det här området, och fokuserar på risker vid dels laserbehandling, dels linskirurgi.

  
Göran är medicinskt ansvarig för synfelskirurgi på Capio Medocular. Ögonspecialist sen 1991. Har utfört över 10 000 gråstarr- och synfelsoperationer. Var en av de första i Europa att använda ICL-linserna. Internationell rådgivare, föredragshållare och kursledare. Gillar musik, böcker och film.

Kommentera detta inlägg