Arkiv för februari, 2011

Vi vill hjälpa människor till en god syn

- 24 februari

Att livet är orättvist mot många människor är väl knappast en underdrift och vem som vinner i livets lotteri kan så klart bero både på tur och en mängd andra faktorer.

På Capio Medocular vill vi gärna hjälpa dem som inte är fullt så lyckligt lottade att de kan se bra. Att vi i vårt dagliga arbete hjälper våra patienter till en bättre syn genom synfelskirurgi med ögonlaser eller andra kirurgiska metoder känns mycket tillfredsställande. Men det finns miljontals människor som inte ens kan korrigera sin syn med glasögon av den enkla anledning att de varken har råd att gå till optiker, ögonläkare eller ännu mindre – köpa glasögon. Det tycker vi är hemskt. Därför försöker vi att dra vårt strå till stacken att hjälpa dem som behöver.

I Stockholm samlar vi in glasögon till hemlösa. Människor som inte längre behöver sina glasögon kan lämna dem på vår klinik i Stockholm (Östermalmsgatan 45) och vi i vår tur lämnar dem vidare till Vision Nu som delar ut glasögonen till hemlösa – efter att ha mätt deras synfel. Det här sker på helt ideell basis där optiker och ögonsjuksköterskor (bl a från Capio Medocular) är ute på fältet och hjälper människor till ett bättre seende.

På vår klinik i Uppsala (Drottninggatan 1A) har vi en stor glasögoninsamling den 5 mars i samband med att vi har Öppet hus med anledning av vårt 25-årsjubileum. Då samlar vi in glasögon till bättre behövande i tredje världen och skänker dem till Vision for All, som också är en ideell förening med hjälpverksamhet utomlands.

2009 genomförde Capio Medocular en stor glasögoninsamling i samband med den internationella ”World Sight Day” i oktober. Resultat var häpnadsväckande – bara i Uppsala kom det in drygt 600 glasögon på en dag, läs UNT’s artikel här. Totalt i Sverige samlade Capio Medocular in flera tusen glasögon under dessa dagar, vilka skänktes till tredje världen via Vision for All.

Många människor behöver helt annan hjälp än synförbättring. Det finns många människor som saknar både hem och mat. Vi har därför valt att stödja Stadsmissionen genom att ge deras banner ett hem. Om du klickar på deras banner i högerkolumnen här, längre ner på bloggen, så kan du också göra en insats för att hjälpa hemlösa.

Solglasögon minskar risken för grå starr

- 18 februari

Så här i sportlovstider är det många familjer som åker på skidresor. Men den begärliga kombinationen av stark sol och reflekterande snö kan vara direkt farlig för ögonen. Den som inte skyddar sig kan drabbas av tidig grå starr. Var därför rädd om synen och bär solglasögon. Det är en billig försäkring mot tidig grå starr.

Solens UV-strålning är i dag den enda kända faktorn som påskyndar utvecklingen av grå starr. I länder med mer solljus, som kring Medelhavet, är det vanligt att grå starr utvecklas i yngre åldrar än i vår omgivning. Den som planerar en skidresa på påsklovet gör därför klokt i att akta ögonen. I fjällmiljö är UV-strålningen extra stark när solljuset reflekteras mot den vita snön. Det bästa skyddet är både enkelt och billigt: Bär solglasögon.

Välj solglasögon med 100-procentigt UV-skydd, det har i stort sett alla modeller idag. (Vi har tidigare skrivit om solglasögon här på bloggen.) Då har du det bästa skyddet mot för tidig grå starr. Solglasögonen får däremot inte vara blåtonade. Blått glas släpper igenom för mycket blått ljus, vilket kan skada gula fläcken på näthinnan. I värsta fall kan gula fläcken skadas obotligt. Den som slarvar helt med solglasögon kan lätt drabbas av solskador även på hornhinnan med smärtsam uttorkning, så kallad snöblindhet, som följd.

Alla vet att det är viktigt att vara rädd om ögonen. Men det händer att folk slarvar av bekvämlighetsskäl. Man vill njuta av känslan och friheten att slippa glasögon. I fjällen bör man dessutom ha extra skydd mot solljus från sidorna, till exempel genom att bära breda skalmar.

Så glöm nu inte att packa ner solglasögonen i resväskan.

Problem med torra ögon

- 9 februari

Torrhetsproblem är ett vanligt problem och vi som undersöker människors ögon träffar på det i stort sett dagligen. Problemen kan yttra sig på många olika vis, från gruskänsla till att ögonen rinner. Det senare är faktiskt mycket vanligt och de flesta kanske inte kopplar det till att de har torrhetsproblem, eftersom det ju snarare verkar som om det finns för mycket vätska i ögonen. Ofta består dock problemet med rinnande ögon i att tårvätskan inte har rätt sammansättning och därför inte kan stanna kvar på ögonen ordentligt, vilket gör att den rinner ut och därför ger upphov till torrhetsproblem. Det är vanligt att framför allt kvinnor får mer torrhetsproblem när de kommer upp i 50-årsåldern eftersom kroppens slemhinnor, bl.a. tårvätskan, förändras.

När det gäller synfelskirurgi så kan det vara bra att känna till hur ögonen kan påverkas i hänseende på torrhetsproblem. Det finns flera olika metoder att operera ögonen, vilket det skrivits om tidigare här i Capio Medoculars blogg. De fungerar olika och därför kommer jag att gå igenom hur de påverkar, eller inte påverkar, ögontorrhet.

Elsa/Lasek

Det här är en laserbehandling där man gör ett ytligt ingrepp på ögats hornhinna. Under de första dagarnas läkningsprocess rinner ofta ögonen mycket, för att därefter avta. Det är inte ovanligt att man får en del torrhetsproblem under den första månaden efter operation, därför är det bra att droppa tårsubstitut under den perioden. Därefter återgår ögats tårproduktion till sin normalnivå och man får inga ökade besvär med torrhet jämfört med före sin operation.

Lasik

Den här laserbehandlingen sker djupare ner i ögats hornhinna och det gör att den betydligt oftare än Elsa/Lasek kan ge upphov till torrhetsproblem. De första månaderna är det inte helt ovanligt med gruskänsla och andra symptom på torrhet, vilka sedan klingar av så småningom. De allra flesta är dock symptomfria, även om man vid efterkontrollerna kan se på hornhinnan att det finns tendenser till torrhetsproblem. Även här har man nytta av att droppa tårsubstitut, speciellt om man rör sig i torra miljöer, som på kontorslandskap, och man får oftare använda dem längre.

ICL

Vid en ICL-operation opererar men in en liten speciell kontaktlins i ögonen. Eftersom man här inte gör någon behandling av ögats hornhinna så sker egentligen inte heller någon förändring av tårfilmen. De första dagarna, ibland veckorna, kan dock känna sig lite grusig i ögonen eftersom ögat läker och då kan det vara skönt med tårsubstitut.

CLE/RLE

När man passerat 45-årsåldern så är den här operationsmetoden, där man byter ut ögats naturliga lins mot en ny, vanligast. Liksom vid ICL så påverkar man inte ögats hornhinna med den här metoden och därför gäller samma saker som vid ICL. Dock är man ju äldre när man gör CLE/RLE och därför är det inte ovanligt att man en tid efter sin operation märker att ögonen börjar rinna mer än de gjort tidigare. Detta behöver dock inte vara kopplat till operationen, utan kan lika väl inträffa även utan operation. En annan sak som faktiskt kan påverka att ögonen rinner är det faktum att om man under många år använt glasögon dagligen, så kan det till en början bli så att ögonen rinner eftersom man plötsligt inte längre har det skydd som glasögon faktiskt ger mot vinden.

Det förekommer att linsbärare känner sig torra i ögonen med linserna i men inte utan. Det brukar inte vara något hinder för en operation. Är man däremot torr i ögonen utan linser och måste använda droppar för detta, är en laserbehandling inte lämplig.

Slutligen vill jag säga att torrhetsproblematik är en viktig faktor för oss som gör förundersökningar och rekommendationer av operationsmetod. En person som har torrhetsproblem, eller arbetar i en torr miljö, kan få en annan rekommendation än en person som inte har dessa problem. Detta trots att synfelet, åldern och andra faktorer är snarlika.

En individuell rekommendation är alltid att föredra när det gäller synfelsoperationer, genvägar kan leda till onödiga besvär.