Arkiv för april, 2011

LASIK eller LASEK – skuret eller oskuret?

- 26 april

I en artikelserie i GP nyligen diskuterades bland annat om vilken ögonlasermetod som är ”bäst”. Det börjar råda en viss begreppsförvirring inom ögonlaseriet. I artikel talades det t.ex. om ”No Cut” och ”FS LASIK”. Vissa begrepp är påhittade av en klinik eller ett företag som säljer utrustningen för att det skall ge sken av att metoden är unik.

Egentligen finns det bara två metoder som används i Sverige idag: LASIK och LASEK. LASEK brukar i Sverige kallas ELSA för att inte förväxlas med LASIK.

Vid LASIK görs ett tunt snitt i hornhinnan, ett lock tillverkas, lyfts upp och laserbehandlingen sker på djupet av hornhinnan. Locket kan göras med en annan typ av laser (då kallas det bland annat FS LASIK) eller med ett mekaniskt precisionsinstrument. Det finns inga stabila vetenskapliga belägg för att det ena sättet är bättre än det andra. Risker, förlopp och slutresultat är ungefär desamma.

Vid LASEK/ELSA gör man inget snitt (”no cut”) utan hornhinnans ytskikt avlägsnas med alkohol, laser eller med ett instrument. Själva laserbehandlingen görs ytligt i hornhinnan. Inte heller i fallet LASEK/ELSA finns några övertygande studier som skulle kunna peka ut en vinnare.

Men om man funderar på LASIK eller LASEK/ELSA, vilket är då bäst? Ja, det får faktiskt bli en individuell bedömning – som kanske till och med slutar med en ICL.

Vilka synfel kan vi operera och hur?

- 19 april

En av många frågor som dyker upp när jag träffar människor och berättar vad jag arbetar med är ”Vilka synfel kan ni operera?” Lite kaxigt brukar jag svara ”I stort sett alla!” I dagens inlägg tänkte jag svara på frågan lite mer ingående.

Först bör man kanske känna till vilka huvudtyper av synfel som finns, så jag inleder med en snabbgenomgång av dessa. Närsynthet, översynthet och astigmatism är de vanliga synfelen som på ett eller annat sätt påverkar hur man ser på avstånd oberoende av ålder. Ålderssynhet uppträder oftast i 45-årsåldern och påverkar seendet på nära avstånd, dvs läsning, datorarbete, matlagning m.m. En vanlig missuppfattning är att åldersynthet och översynthet är samma sak, men även om de kan uppträda i samma ålder så har olika orsaker.

Så vad kan vi då operera och hur?

Jag börjar med närsynthet, som är det vanligaste synfelet vi opererar på de som inte fått åldersynthet än. Om man har en närsynthet på upp till 6 dioptrier brukar vi i de flesta fall rekommendera en laseroperation av synfelet. Om synfelet är större än 6 dioptrier så brukar vi istället rekommendera en ICL-operation. ICL-operationen har fördelen att så länge det tillverkas linser med styrkor som motsvarar synfelet, spelar det ingen roll hur stort synfelet är. Idag tillverkas linser med styrkor som motsvarar synfel på upp till 18 dioptrier. Väldigt få har en närsynthet som är större än så.

När det gäller översynthet så blir svaret något annorlunda. Om synfelet är upp till 3 dioptrier blir oftast rekommendationen en laseroperation. Därefter är det återigen en ICL-operation som rekommenderas. Även vid översynthet kan vi med hjälp av en ICL-operation korrigera stora synfel, nämligen upp till 10 dioptrier.

Astigmatism är oftast kombinerad med någon av de ovanstående synfelen. Då får man naturligtvis göra en rekommendation som grundar sig på det totala synfelet. Som enkel grundregel kan man säga att om astigmatismen är mindre än 3 dioptrier för närsynta, eller 1 dioptri för översynta, så är en laserbehandling det vi brukar rekommendera. Om astigmatismen är större än så återkommer ICL-operationen som en räddare i nöden. Astigmatism upp till 5 dioptrier kan opereras med hjälp av den operationen.

Alla de ovanstående rekommendationerna gäller för de som inte har fått problem med ålderssynthet ännu. När man fått problem att läsa brukar vi i första hand avråda från operationer som inte åtgärdar grundproblemet, nämligen ögats naturliga lins. Därför blir oftast rekommendationen en CLE/RLE-operation där man byter ut ögats naturliga lins mot en ny. Med den här typen av operation kan man åtgärda synfel nästan oberoende av glasögonstyrka, både när det gäller närsynthet, översynthet och astigmatism. Man kan dessutom i de flesta fall sätta in en multifokal lins som man ser med både på långa avstånd och vid läsning, utan glasögon.

Grunden för en korrekt rekommendation är alltid en noggrann förundersökning för att ta reda på var och ens individuella förutsättningar. När den är utförd utgår vi ifrån våra behandlingsrekommendationer för att ge ett så säkert och bra alternativ som möjligt, i varje enskilt fall.

Som avslutning kan jag alltså säga, även om det låter en smula kaxigt, att vi kan operera i stort sett alla synfel.

Myt och sanning om ögon och syn

- 12 april

Det finns många myter och sanningar om ögon och syn. En del myter verkar aldrig försvinna, man minns dem från sin barndom. Nedan har jag försökt att reda ut tre av de vanligaste mytena som vi får frågor om.

Morötter
FRÅGA: Är det bra för synen att äta morötter?

SVAR: Morötter innehåller mycket beta-carotin som i kroppen kan omvandlas till vitamin A (också kallad retinol). Retinol behövs som byggsten för rhodopsin, en för seendeprocessen  obligatorisk substans. Utan rhodopsin kan ljuset som träffar näthinnan inte omvandlas till en elektrisk impuls. Vitamin A brist leder till nattblindhet. Vitamin A behövs alltså. Men det finns i många livsmedel som broccoli, spenat, paprika, tomater men även mjölk, äggula, lever t ex innehåller Vitamin A. Dåligt mörkerseende p g a av vitamin A-brist förekommer inte hos normala personer. Ät morötter! De skadar inte! Men de har inte den mirakelverkan som folktron hävdar. Morötter kan inte ersätta glasögon. Och kunde kaniner läsa så skulle de definitivt behöva glasögon. En kanin ser egentligen uruselt trots hög konsumtion av morötter och annan vitamin A-rik kost. Fast det är en annan fråga.

Titta i kors
FRÅGA:
Är det verkligen så att om jag tittar i kors kan ögonen stanna?

SVAR: Detta är en klassisk myt som har fastnat hos framför allt ängsliga föräldrar. Om man inte har en medfödd skelning kan en frivillig skelning genom att se i kors inte leda till permanent skelning. Man kan med andra ord inte ”bli sån”.

Användande av glasögon
FRÅGA: Kan jag få bestående synnedsättning om jag inte använder mina glasögon?

SVAR: Inte om det gäller vuxna personer. Om man inte använder sina korrektionsglas över en längre tid ser man ändå lika bra när man får titta genom dem igen. Ibland kan det vara sant om det gäller barn upp till 7–8 års ålder. Då kan denna ”myt” vara en sanning. Barn som har optiska fel bör oftast ha sina glasögon.

Ja, det här var svar på några av de vanligaste frågorna. Har du några frågor om sanningar eller myter vad gäller synen så ställ dem gärna här på bloggen.

Stark ökning av ögonoperationer – och ännu nöjdare patienter

- 4 april

Ja, det är verkligen en positiv trend som blåser över oss nu vad gäller ögonlaser och andra ögonoperationer. Det gäller både efterfrågan på operationer och patientnöjdheten. Vi ser en tydligen trend i önskan att operera sitt synfel för att kunna se bra utan glasögon eller linser. Bara under första kvartalet 2011 kan vi se en ökning i antalet operationer på ca 27  % gentemot samma period förra året.

Skälet till ökningen kan bero på flera faktorer, varav en naturligtvis kan vara det stora utbudet av operationstekniker där vi bara sedan i höstas har två nya tekniker att erbjuda personer som tidigare inte har kunnat operera sitt synfel p g a att tekniken har saknats. Det kan du läsa mer om i tidigare blogginlägg. En annan faktor kan vara att våra patienter blir mer och mer nöjda, vilket inte minst visar sig i våra patientnöjdhetsenkäter. Självklart delar man med sig av sina positiva erfarenheter till vänner och bekanta.

När vi senast skrev på vår blogg om patientnöjdheten så var 1% av våra patienter missnöjda med sin operation. Vår målsättning var då att få ner denna redan låga siffra till 0% – och där är vi alltså nu. Men i och med detta går det naturligtvis inte att slå sig till ro utan vi måste ständigt se över förbättringar och utvecklingsmöjligheter så att du som patient/kund hos oss alltid ska veta att vi i varje moment gör vårt yttersta för dina ögon och för att du ska vara helt nöjd med oss som vårdgivare.