Kvalitet och erfarenhet – viktigt eller slentrianmässiga uttryck?

- 24 januari

Sedan 12 år tillbaka arbetar jag på Capio Medocular som koordinator för synfelskirurgi. Genom åren har jag samlat på mig erfarenhet. Vad betyder det att ha erfarenhet? Förhoppningsvis att jag erhållit kunskap i mitt arbete som gör att jag vet vad jag talar om. Förhoppningsvis att jag har en ödmjukhet inför personers/patienters individualitet och att jag lärt mig att respektera andra människors upplevelser.

Störst! Bäst! Billigast!
Vad är egentligen viktigt när man ska välja vårdgivare? Det finns många slagfärdiga påståenden att ta ställning till. När jag väljer vårdgivare eftersöker jag kvalitet, seriositet, engagemang – ett så slitet uttryck som ”trygghet” kan i dessa sammanhang faktiskt ha betydelse…

Sedan 2005 är Capio Medocular ISO-certifierade inom området Kvalitet. Efter en noggrann granskning av DNV, Det Norske Veritas, av hela vårt företag, allt ifrån organisation till operation med avslutande återbesök, fick vi vårt certifikat. Därefter har regelbundna granskningar genomförts. Vi har valt att avsätta både tid och ekonomi för detta viktiga arbetet eftersom vi tror på att kvalitet lönar sig i längden.

Med stolthet kan jag, som kvalitetsansvarig/intern revisor på Capio Medocular, informera er om att vi nu fått vårt Kvalitetscertifikat förlängt ytterligare 3 år. Att vi sedan två år dessutom är Miljöcertifierade ser vi som en naturlig utveckling av vårt kvalitetsarbete.

Certifikat ger förstås inga garantier för perfekta operationsresultat men de visar att det finns en strävan till ständiga förbättringar, på alla plan.

Att hålla i längden
Av de 25 år vi har funnits så har flera av våra kirurger funnits med de senaste 15 åren. Flera av mina medarbetare har varit med de senaste 20 åren. Erfarenhet alltså. Men vi förnyar oss förstås med lämpligt antal nyförvärv som kan ta lärdom av våra erfarenheter och föra kunskaper vidare.

I och med vår ledande position får våra kirurger information om de allra senaste teknikerna som finns på marknaden – det kommer dig som patient till del. Med den kunskap vi samlat på oss under åren kan vi, så långt det är möjligt, avgöra när en operation är lämplig och när den inte är det. Vi avråder om vi inte tror på ett fullgott resultat. Det känns tryggt!

Jag får ofta frågan ”Vilken klinik ska jag välja för operation av mina ögon?” Det finns ju ingen oberoende instans som kan ge svar på vilket företag som är bäst.” Nej, det finns det tyvärr inte – det skulle uppskattas. Mitt råd är: Sök efter information – nätet är ju en utsökt plattform! Men komplettera med besök och samtal. Därefter ska du välja det företag du får störst förtroende för. Så enkelt är det.

Eva Marnell,
Sjuksköterska/Koordinator synfelskirurgi på Capio Medocular

  
Gästbloggaren Eva Marnell är koordinator för synfelskirurgi på Capio Medocular. Det har hon varit i 12 år. Hon tycker om att hålla kroppen frisk och sund.

Kommentera detta inlägg