Stark ökning av ögonoperationer – och ännu nöjdare patienter

- 4 april

Ja, det är verkligen en positiv trend som blåser över oss nu vad gäller ögonlaser och andra ögonoperationer. Det gäller både efterfrågan på operationer och patientnöjdheten. Vi ser en tydligen trend i önskan att operera sitt synfel för att kunna se bra utan glasögon eller linser. Bara under första kvartalet 2011 kan vi se en ökning i antalet operationer på ca 27  % gentemot samma period förra året.

Skälet till ökningen kan bero på flera faktorer, varav en naturligtvis kan vara det stora utbudet av operationstekniker där vi bara sedan i höstas har två nya tekniker att erbjuda personer som tidigare inte har kunnat operera sitt synfel p g a att tekniken har saknats. Det kan du läsa mer om i tidigare blogginlägg. En annan faktor kan vara att våra patienter blir mer och mer nöjda, vilket inte minst visar sig i våra patientnöjdhetsenkäter. Självklart delar man med sig av sina positiva erfarenheter till vänner och bekanta.

När vi senast skrev på vår blogg om patientnöjdheten så var 1% av våra patienter missnöjda med sin operation. Vår målsättning var då att få ner denna redan låga siffra till 0% – och där är vi alltså nu. Men i och med detta går det naturligtvis inte att slå sig till ro utan vi måste ständigt se över förbättringar och utvecklingsmöjligheter så att du som patient/kund hos oss alltid ska veta att vi i varje moment gör vårt yttersta för dina ögon och för att du ska vara helt nöjd med oss som vårdgivare.

  
Jeanette är marknadsansvarig på Capio Medocular. Har arbetat med marknadsföring av sjukvård i drygt 30 år. Jobbade tidigare med ögonkirurgiska produkter på Pharmacia och sedan som marknadschef på ett Elisabeth Sjukhuset. Uppskattar skogen, naturen och att läsa och resa.

Kommentera detta inlägg