Arkiv för september, 2012

Fler medarbetare väljer att operera sina ögon

- 19 september

Nu har flera av Capio Medoculars medarbetare opererat sina synfel och delar med sig av dem i ett par filmklipp. I den ena filmen så samtalar Karin Jochnick, ögonsjuksköterska, Gitte Ådahl, undersköterska och Helena Thurén, leg. optiker om sina erfarenheter om operationerna, hur de tänkte innan och hur det blev. Då de hade olika typer av synfel, har de också opererats med olika metoder.

I den andra filmen får vi följa leg. optiker Tiina Ragnarsson som opererat sig med ICL för sin närsynthet, vi följer henne före, under och efter operationen.

Du kan även läsa om några fler av Capio Medoculars medarbetare som har delat med sig av sin berättelse om operationen på vår hemsida. Där kan du till vänster i menyn, klicka på olika behandlingsmetoder och läsa vem som har gjort vad.

Får se om jag blir nästa medarbetare som opererar mig – eller om någon annan hinner före :-)

Gråstarr och co-payment

- 10 september

Många gråstarrspatienter har tidigare fått höra att gråstarren ska ”mogna” innan man kan opereras. En helt ”mognad”gråstarr ger dock mycket stora synbesvär och innebär också större risk för komplikation vid en operation så numera har man börjat operera gråstarren tidigare. NÄR man ska opereras beror istället dels på kirurgens fynd vid förundersökningen men också på hur mycket besvär patienten har av sin gråstarr som tex grumlig syn eller bländning. Detta får man själv bedöma i en enkät som kallas Priquest och är framtagen av Nationella Kataraktregistret . Alla som blir opererade för gråstarr i Sverige får fylla i denna enkät. De olika landstingen i Sverige har sedan olika rutiner på hur allt sköts, alltifrån kötider till vilka linser som sätts in vid operationen kan variera.

Här i Stockholm där jag bor och arbetar så har landstinget, med hjälp av Vårdval Stockholm,  lyckats korta ned väntetiderna på gråstarrsoperationer  på grund av att de låter privata kliniker, såsom vi, göra operationerna åt dem. Här har patienterna dessutom flera valmöjligheter när det kommer till vilka linser som ska sättas in i ögonen vid operationen. Landstinget betalar då för själva operationen och en standardlins medan patienten själv får stå för linskostnaden om man väljer en annan sorts lins. Detta kallas för co-payment och än så länge är det endast Stockholms Läns Landsting och Halland som godkänner detta.

Den lins som alla får och där landstinget står för hela kostnaden kan korrigera närsynthet eller översynthet . Men det finns som bekant flera sorters synfel än dessa två och vill man också korrigera sin astigmatism och/eller ålderssynthet  så får man lägga till en summa själv och får då en lins som ger ett mindre behov av glasögon efter operationen.

Det här med co-payment har funnits i ett par år och ökar stadigt hela tiden. Jag upplever numera att gråstarrspatienterna är mycket pålästa om sina alternativ när de kommer på förundersökningen.  Men många tycker också att det kan vara lite svårt att få grepp om alla dessa olika synfel och valmöjligheter och det är därför som vi finns här och kan informera om exakt vilka linser som passar dina ögon. Tveka inte att fråga! Vår uppgift är att ge dig möjlighet att ta rätt beslut.

Rapport från examen i Philadelphia

- 3 september

I tidigare inlägg har jag skrivit om att jag gått en vidareutbildning i Norge och USA. Den 20:e maj i år var det dags för examen. Jag hade själv inte varit med om en examensceremoni i det stora landet i väster tidigare, mina erfarenheter i detta ämne begränsades till vad jag sett i diverse Hollywood-filmer, men jag kan lite kortfattat säga en sak; De gillar pompa och ståt!

Vi var över hundra studenter som tog examen i olika discipliner och på olika nivåer. Vi träffades allihop i en lokal på Kimmel Center for the Performing Arts, där vi fick våra svarta dräkter, fyrkantiga hattar och instruktioner. Våra inbjudna gäster, i mitt fall min familj, samlades i konsertlokalen där själva ceremonin skulle äga rum, varefter vi tågade in till ljudet av ståtlig musik. Väl framme på scenen stod vi upp medan universitetets hymn sjöngs och sedan följde flera tal.

De olika disciplinernas elever kallades upp i turordning, kläddes i den mantel som hör ihop med deras studier och gick sedan fram en och en för att ta emot sitt diplom av rektorn. Ju högre befattning och titel man hade desto mer utsirad och speciell var den dräkt som bars. Rektorn stack naturligtvis ut mest. Varje klass stod upp medan dess elever gick genom denna procedur och varje elev applåderades enskilt. Det märktes att vissa av de amerikanska eleverna var mycket populära då jublet nästan lyfte taket när de tog emot sina diplom. Ceremonin tog sin tid, det var många som fick stå ganska länge och det var mycket varmt den här soliga dagen i Philadelphia. Det fick till följd att en av studenterna svimmade, Hon tog sig dock fram till rektorn, sittande i en rullstol och fick sitt diplom under stort jubel.

Efter ceremonin var det dags för fotografering och lyckönskningar av diverse släktingar och vänner. Många av de amerikanska f.d. studenterna hade samlat mer eller mindre hela släkten, så även om lokalerna var stora kändes det ändå en aning trångt och det var lite lurigt att hitta min egen familj. Till slut lyckades det och de fick några bilder på en stolt svensk optiker med sitt nya diplom i famnen.

Min vidareutbildning är nu avslutat och jag kan titulera mig Master of Science i Klinisk Optometri. Vad betyder då det? I nuläget betyder det att jag fått en ökad kunskap och förståelse för ögat och dess funktion och hur det påverkas av sjukdomar, vilket naturligtvis är något jag har nytta av nästan dagligen mitt arbete. Ännu så länge ger det inga formellt utökade befogenheter i Sverige, men eftersom vi börjar bli ganska många som gått utbildningen och det dessutom finns en motsvarande utbildning i Sverige, har frågan väckts och förhoppningsvis kommer beslut tas om utökade befogenheter, i form av diagnostiska undersökningsmetoder, redan under nästa är.