Bruttolöneavdrag för synfelsoperationer allt vanligare

- 17 januari

Vi har tidigare skrivit om bruttolöneavdrag på vår blogg. Men ämnet är ständigt aktuellt och fler och fler företag erbjuder sina anställda en löneväxling  för att förmånligt kunna finansiera sin ögonoperation. Det som är riktigt glädjande är också att förmånen blir allt vanligare bland våra kommuner. Idag erbjuder bl a Hässleholms-, Gävleborgs-, Laholms-, och Emmabodas kommuner bruttolöneavdrag för att operera synfel.

Vi får nästan dagligen frågor från både anställda och arbetsgivare om bruttolönavdrag – hur det fungerar, vilka som kan omfattas av det, vad det innebär o.s.v. På Capio Medocular tycker vi att det är mycket glädjande att så många arbetsgivare är så positiva till bruttolöneavdrag eftersom det innebär ganska stora besparingar som den anställda kan göra. Beroende på inkomstskatt så blir kostnaden blir 30 – 55% lägre , vilket är rätt många tusenlappar för de flesta.

Många företag (och några kommuner) har också valt att teckna avtal med Capio Medocular för sina anställdas räkning.

I praktiken går det till så att arbetsgivaren bekostar operationen och drar sedan kostnaden på den anställdes lön under en perios som man kommit överens om. Det innebär att under den period som lönen minskar så minskar även inkomstskatten eftersom lönen blir lägre. Arbetsgivaren får en lägre arbetgsgivaravgift under samma period. Kostnaden är inte skattepliktig men heller inte avdragsgill för företaget.

Läs mer om bruttolöneavdrag på vår hemsida.

  
Jeanette är marknadsansvarig på Capio Medocular. Har arbetat med marknadsföring av sjukvård i drygt 30 år. Jobbade tidigare med ögonkirurgiska produkter på Pharmacia och sedan som marknadschef på ett Elisabeth Sjukhuset. Uppskattar skogen, naturen och att läsa och resa.

Kommentera detta inlägg