Inlägg om ‘nyheter ögonkirurgi’

Bruttolöneavdrag för synfelsoperationer – är det en utdöende löneförmån?

- 29 januari

I ca 10 år har man kunnat operera sitt synfel och haft möjligheten att finansiera det via ett så kallat bruttolöneavdrag (löneväxling). Arbetsgivaren betalar operationen och kostnaden dras sedan på den anställdes lön under ett antal månader. Det här är så klart en mycket positiv lösning för både den anställde och för arbetsgivaren. För den anställde innebär det en besparing på mellan 30-55%, beroende på hur mycket man tjänar och vad man därmed har för inkomstskatt. För arbetsgivaren, som under den tid operationen dras från den anställdes lön, minskar arbetsgivaravgiften under samma period. Idag är finansiering av synfelsoperationer via bruttolöneavdrag den vanligaste formen av finansieringslösning.

Såväl kommuner som privata företag har idag avtal både med Capio Medocular och andra kollegor i branschen om just möjlighet att erbjuda sina anställda bruttolöneavdrag för synfelsoperationer. Vilken arbetsgivare vill inte ha klarsynta medarbetare?

Det här har fungerat utmärkt i alla dessa år, då arbetsgivaren enligt Skatteverket, har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Men nu avser regeringen att under våren 2018 lägga fram ett förslag till riksdagen om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Man vill att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018.  Regeringen har nu skickat ut en promemoria med förslaget på remiss. Regeringsförslaget avser även privata sjukvårdsförsäkringar som bekostas av arbetsgivaren.

Så funderar du på att operera ditt synfel via ett bruttolönavdrag, så bör du kanske fatta ett snabbt beslut om detta efter 1 juli kan det vara ett minne blott om regeringens förslag går igenom.

Med blicken framåt

- 19 september

Under helgen 9-11 september och några dagar i veckan som följde hade jag  den fina möjligheten att få deltaga på en kongress i Köpenhamn, ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery) helt ägnad åt refraktiv och kataraktkirurgi  (synfelskirurgi och gråstarrkirurgi).

Intressanta föreläsningar, kurser och seminarier varvades med flitiga besök i de enorma mässhallarna där dagens och morgondagens ögontekninska utrustning visades. En rolig sak jag fick prova var ett par Virtual Reality glasögon där det gick att testa hur synen upplevs efter att fått olika typer utav linser inopererade.

Mycket värdefullt då man nu har en liten bättre uppfattning om hur en nyopererad patient kan uppleva sin nya synförmåga.

Det slog mig idag när jag sitter på jobbet att vi på Capio Medocular verkligen ligger i framkant när det kommer till att anamma nya tekniker i form av mätutrusting, de senaste linserna samt operationstekninsk utrustning. Roligare blir det ju också när man då får höra från kollegor i andra delar av världen att de har samma erfarenheter som vi.

Nu står hösten snart och knackar på dörren med nya utmaningar för oss på klinikerna, mycket inspirerande.

Årets stora internationella möte om ögonoperationer

- 26 oktober

Årets upplaga av världens största möte för synfelskirurgi och gråstarrskirurgi - ESCRS (European Society for Cataract and Refractive Surgery) – gick i år av stapeln i Wien. Omkring 6000 deltagare från hela världen hade samlats för att ta del av de senaste rönen om ögonoperationer.
Jag var själv där extra tidigt för att dela med mig om mina erfarenheter av ICL för patienter med kombinationen långsynthet och brytningsfel, på ett förmöte för ICL-experter. Där framkom också en viktig nyhet som kommer att ha betydelse för oss redan nu. Tidigare har man behövt göra ett litet hål i regnbågshinnan för att undvika högt tryck efter ICL-operation. En ny modell har nu introducerats där hålet redan finns i själva linsen. Sannolikt minskar också risken för grå starr med den här lösningen. Mycket fiffigt och praktiskt och inte så enkelt som det kan förefalla!

Årets huvudtema var annars linsoperation av både grå starr och RLE/CLE med laser (femto second lens surgery). Många av våra patienter tror att man sedan länge gör i stort sett alla ögonoperationer med laser medan både RLE/CLE och grå starr i själva verket görs med ultraljud. Att göra sådana ögonoperationer med laser är fortfarande rätt omständligt och väldigt dyrt men kommer att bli vanligt inom några år. Än så länge finns ingen sådan maskin i Sverige.
För åldersynthet är det fortfarande multifokala linser som dominerar, sådana som vi sedan länge använt på Capio Medocular, så där ligger vi i frontlinjen.
Laseroperationer för åldersynthet, Intracor, verkar inte utvecklas så som många hoppats och kan bla innebära en förtunning av hornhinnan i framtiden – förutom andra problem. Inom Capio Medocular har vi länge varit skeptiska till den här metoden och därför inte använt den och har nu fått vatten på vår kvarn.
Däremot verkar tunna hornhinneinlägg vara på frammarsch. Detta har jag bloggat om tidigare och den utvecklingen fortsätter.

Som vanligt var det givande att träffa alla kollegor från världens alla hörn och det finns fortfarande så många små och stora tips att snappa upp i många av föredragen – även om det kan röra sig om något så till synes självklart som att mäta synskärpan.