Inlägg taggade med ‘enkätundersökning’

Vikten av att ”tycka till” – patientsynpunkter hos Capio Medocular

- 27 februari

eva_malm

 Alla Capio Medoculars kliniker är utrustade med en så kallad Touchpoint, ett digitalt mätinstrument för kundnöjdhet, där våra besökare ges chansen att tycka till – vilken många faktiskt gör till vår stora glädje! Den visar nämligen hur bra vi är och det vill man ju alltid veta. Men den kan också belysa det som behöver förbättras och det är ju faktiskt ännu viktigare för oss. För hur vi än anstränger oss för att överträffa förväntningar så kan vi aldrig riktigt veta vilka förväntningar vi ska överträffa om vi inte får kännedom om det vi inte lyckats med.

 

Gör det någon skillnad då? OM det gör! Vi tar resultaten varje måndag på största allvar och funderar över hur vi ska kunna eliminera eventuella negativa synpunkter. Som tur är gäller det sällan något annat än att man tycker miljön i väntrummet är ”neutral” eller att det är för mycket folk i väntrummet. Att någon haft för bråttom eller inte informerat tillräckligt.

 

Så vad kan man då göra åt att det är för många i väntrummet? Vi är ju så populära och har en god kapacitet – samt gott kaffe! Att komma tidigt som patient och hinna fika är ju inget dumt , så vi får jobba på att möblera smartare. (Det har faktiskt hänt att några damer kommit enbart för att ta en fika – det kallar vi gott betyg!) . Att man inte tycker väntrummet är slående vackert triggar naturligtvis också – vänta bara så ska ni få se – personalen får tycka till och fria händer att uppgradera gardiner och annat pynt.

Men den viktigaste frågan är ändå huruvida man kan tänka sig att rekommendera oss till andra och där har vi nästan alltid 100 % jakande svar vilket vi är mycket, mycket glada för och då känns det gott i Medocularhjärtat! Men vid ett tillfälle hade någon svarat bra på allt – toppbetyg helt enkelt – men kunde inte tänka sig att rekommendera oss till andra… kan man tolka det som att personen i fråga vill ha oss för sig själv – eller kan man gissa på ett feltryck?

Här ser du resultatet av undersökningen från de senaste 90 dagarna

Så här såg svaret på frågan ”Kan du tänka dig att rekommendera Capio Medocular till andra?”, ut den 27 februari 2018. Resultatet är baserat på 7115 svar.

kundnöjdhet Capio Medocular

 

 

Stark ökning av ögonoperationer – och ännu nöjdare patienter

- 4 april

Ja, det är verkligen en positiv trend som blåser över oss nu vad gäller ögonlaser och andra ögonoperationer. Det gäller både efterfrågan på operationer och patientnöjdheten. Vi ser en tydligen trend i önskan att operera sitt synfel för att kunna se bra utan glasögon eller linser. Bara under första kvartalet 2011 kan vi se en ökning i antalet operationer på ca 27  % gentemot samma period förra året.

Skälet till ökningen kan bero på flera faktorer, varav en naturligtvis kan vara det stora utbudet av operationstekniker där vi bara sedan i höstas har två nya tekniker att erbjuda personer som tidigare inte har kunnat operera sitt synfel p g a att tekniken har saknats. Det kan du läsa mer om i tidigare blogginlägg. En annan faktor kan vara att våra patienter blir mer och mer nöjda, vilket inte minst visar sig i våra patientnöjdhetsenkäter. Självklart delar man med sig av sina positiva erfarenheter till vänner och bekanta.

När vi senast skrev på vår blogg om patientnöjdheten så var 1% av våra patienter missnöjda med sin operation. Vår målsättning var då att få ner denna redan låga siffra till 0% – och där är vi alltså nu. Men i och med detta går det naturligtvis inte att slå sig till ro utan vi måste ständigt se över förbättringar och utvecklingsmöjligheter så att du som patient/kund hos oss alltid ska veta att vi i varje moment gör vårt yttersta för dina ögon och för att du ska vara helt nöjd med oss som vårdgivare.

Nöjdare patienter i senaste enkäten

- 14 juni

Vi på Capio Medocular har en nöjdhetsenkät. Alla som opererar ögonen hos oss får anonymt berätta hur nöjda de är med Capio Medocular och sin ögonoperation. Vi har tidigare bloggat om enkäten. Svaren vi får in uppdateras cirka fyra gånger per år. På så vis är resultatet alltid färskt och rättvist.

Den här öppenheten, att publikt visa vad våra patienter tycker om oss, tycker vi är viktig. Det är bland annat därför vi också nyligen startat en digital gästbok på Facebook.

I dagarna har vi fått siffrorna från den senaste patientenkäten. Jämfört med förra enkäten är resultatet roligt nog ännu bättre den här gången. Endast 1 procent av våra patienter är idag missnöjda med Capio Medocular, på ett eller annat sätt. Det är så klart superkul eftersom det visar att vi håller en väldigt hög nivå i allt vi gör, från bemötande till själva operationen.

1 procent missnöjda patienter är en bra siffra – men inte bra nog. Till nästa enkätresultat har vi givetvis målet att komma ner till noll missnöjda patienter.

Kolla in hela enkätresultatet på vår hemsida.

Hur nöjda är våra patienter?

- 11 maj

Nöjda kunder är något de flesta företag önskar och strävar efter. Precis som vi på Capio Medocular. Vi lever efter visionen ”BBB”, vilket står för Bästa Bemötande och Behandling. För oss innebär det att du oavsett om du är kund, samarbetspartners, anhörig eller något annat alltid ska veta att vi jobbar stenhårt på att bemöta alla människor på bästa tänkbara sätt. Och vi ska alltid se till att våra patienter får den bästa ögonbehandling som går att erbjuda.

Som ett led i detta presenterar vi cirka fyra gånger per år resultatet av våra kundnjöjdhetsenkät för personer som genomgått en synfelsoperation, antingen via ögonlaser eller linskirurgi, hos oss. Vi är alltid helt öppna med vad våra patienter tycker om oss och lägger därför alltid upp resultatet av den senaste enkätundersökningen på vår hemsida. (För att öka öppenheten ytterligare och göra valet av klinik ännu enklare för patienter har vi nyligen också startat en publik gästbok på nätet).

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om operationsresultat, bemötande, information samt vilja att rekommendera oss. Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym. Vi skickar ut enkäten ungefär sex månader efter att man opererat sig hos oss.

Vi försöker alltid hitta mönster i enkätresultaten. Är det någon klinik som sticker ut? Någon metod som generellt ger fler eller färre nöjda kunder? Är vårt informationsmaterial tillräckligt bra? Och så vidare.

Vår senaste enkät visar på överväldigande positiva siffror. Till exempel kan 96 procent av våra patienter tänka sig att rekommendera Capio Medocular till andra som ska operera ögonen. Det är kul och ett tecken på att vi är duktiga på det vi gör (annars skulle man troligtvis inte rekommendera oss).

Vi måste bli bättre på att tydliggöra vad man kan räkna med för resultat efter en operation. För i vår enkätundersökning framgår det att 7 procent är missnöjda med behandlingsresultatet. Majoriteten av dessa är de som är ålderssynta och har haft för höga förväntningar på hur en s.k multifokal lins fungerar. Det är också viktigt att förklara att det mycket väl kan bli ”bra” men inte nödvändigtvis ”perfekt”. Att ge en bra och balanserad information är faktiskt svårare än man kanske tror eftersom det kan vara så olika hur man uppfattar den. Att som vissa ögonkliniker gör, annonsera om ”prefekt syn”, är lika orimligt som en advokat som lovar att vinna alla mål.

Framöver kommer vi även att bryta ner vår statistik på metod-nivå så att du direkt kan se hur det ser ut för just den operationsmetod som är intressant för dig. Allt för att valet av klinik ska bli lättare för dig som funderar på att genomföra en ögonoperation.