Inlägg taggade med ‘finansiering av ögonoperation’

Bruttolöneavdrag för att operera ögonen

- 12 oktober

Vi har märkt en tydlig ökning vad gäller intresset av att utnyttja möjligheten att finansiera sin ögonoperation genom ett bruttolöneavdrag. När vi introducerade denna möjlighet var det endast ett fåtal företag som var intresserade men nu kan vi som sagt se en markant ökning både vad gäller småföretag och stora företag som tecknar avtal med oss för sina medarbetare. Ökningen beror troligtvis för att det är en win-winsituation för båda parter – både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Vad är det för fördelar med att göra ett bruttolöneavdrag?
För dig som anställd ligger största vinsten i att du betalar mindre skatt eftersom din inkomst minskar med operationens kostnad. Beroende på hur stor din inkomst är så kommer din skatt att minska med 30-55 procent och därmed blir operationen lika många procent billigare.

För arbetsgivaren blir den största vinsten att ha medarbetare med god syn och högre livskvalitet samt att arbetsgivaravgiften minskar rejält eftersom lönen minskar under den period som operationen dras på den anställdes lön. Hur många månadslöner som operationen ska dras på är en uppgörelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren – inget som vi varken lägger oss i eller styr över.

Hur går det då till?
Du diskuterar med din chef om det är möjligt att företaget kan göra ett bruttlöneavdrag. När du som patient har varit hos oss för en undersökning och fått konstaterat att det går att operera dina ögon med ögonlaser eller linskirurgi så får du med dig ett faktureringsunderlag till din arbetsgivare. Din arbetsgivare skriver under och skickar in blanketten till oss innan operationen. Vi fakturerar sedan arbetsgivaren som därefter kommer att dra kostnaden på din lön.

Läs gärna mer om bruttolöneavdrag på vår hemsida.