Inlägg taggade med ‘kongress’

Senaste nytt från världens största ögonträff

- 13 september

Nyss hemkommen från årets största event inom synfelskirurgi och operationer för grå starr.

Den årliga kongressen för European Society of Cataract and Refractive Surgeons ägde rum i ett sensommarvarmt och soligt Paris. Som vanligt ett välorganiserat möte fullmatat med de senaste vetenskapliga rönen, men även med påtagligt kommersiella inslag. Det senare kräver ofta erfarenhet och förnuft för att inte okritiskt ta till sig mer eller mindre sensationella men ibland klent underbyggda rön om exempelvis nya behandlingsmetoder och –utrustningar.

Som sällskap vid mötet deltog bland annat ett par av mina patienter, kollegan Göran Helgason och vår optiker i Malmö Patrik Svensson, liksom ytterligare en ICL-opererad patient och flera av våra sköterskor.

En trend är sedan en tid att alltfler synfel nu kan behandlas, även de som tidigare ansågs alltför komplicerade. Såväl STAAR som Alcon lanserade i Paris sina vidareutvecklingar av linser för ögon med kombinerad översynthet och astigmatism/brytningsfel.

Capio Medocular eftersträvar inte att vara allra först med oprövad teknik men vill gärna ligga i frontlinjen. Vår kompetens utnyttjas därför flitigt vid kliniska prövningar av såväl läkemedel som medicintekniska produkter. I Göteborg är vi involverade i inte mindre än tre olika kliniska läkemedelsprövningar.

Göran Helgason deltar i kraft av sin långa erfarenhet i introduktionen av såväl den nya STAAR-linsen som Alcons nya variant av Restor-linsen.

Flera andra linsnyheter rapporterades men inget som vi omedelbart upplever kommer att revolutionera synkvaliteten jämfört med etablerade tekniker.

På lasersidan kan inom kort komma hjälp för de många ålderssynta patienter som ser bra på långt håll men som retar sig på att alltid behöva krångla med läsglasögon. Med en speciell sorts laserbehandling, så kallad IntraCor-behandling, kan man se mobiltelefon och dator utan glasögon, även om en del patienter ändå föredrar att ha läsglasögon för finstilt tidningstext. Avsevärt mindre glasögonberoende kan alltså uppnås med ett tämligen skonsamt och enkelt ingrepp på bara ett av ögonen – utan att synen på långt håll försämras.

Känns också tryggt att i floden av nyhetsrapportering få bekräftat, att vårt eget produktutbud på Capio Medocular är väldigt uppdaterat och präglat av patientomtanke för bästa resultat hos varje individ. Skulle inte vara kul att jobba på en klinik där säljambitioner styr behandlingsstrategier snarare än patientnyttan.