Inlägg taggade med ‘ordbok’

A till Ö i ögonvärlden

- 26 maj

Inom ögonvärlden finns det många ord och begrepp som för gemene man är rena grekiskan. Hyperopi? Vertometer ? Ursäkta? Ja, det är inte helt lätt det där. Men för att göra det lite mer greppbart för dig som kanske funderar på att operera ögonen och därför stött på flera märkliga begrepp, har jag i det här inlägget listat några inom vår bransch vanliga ord som kan vara bra att ha kläm på. Som en liten ögonvärldens A till Ö-ordbok.

Funderar du på ett särskilt ord som inte finns med i den här listan? Tveka inte att slänga iväg en kommentar längst ner i inlägget. Ingen fråga är för dum!

A
Astigmatism
Astigmatism betyder att ögat har olika brytningskraft i olika riktningar, ögat kan t ex vara normalsynt för vertikala linjer men närsynt för horisontella. Orsaken till astigmatism är skevhet i hornhinnan, linsen eller dess positioner i förhållande till varandra. En astigmatisk hornhinna är hoptryckt på ena ledden, ungefär som en amerikansk fotboll.

B
Bakre kammare
I ögat, mellan regnbågshinnan och linsen i ögat, finns bakre kammaren. Den består av en klar vätska som kallas kammarvatten.

C D
Dioptri
Ett mått på brytningskraften hos glasögon eller andra optiska element. Dioptri mäts som 1/f, där f är avståndet från linsen till brännpunkten för en med den optiska axeln parallellt infallande strålknippe. Det optiska synfelet mäts i dioptrier.

E
ELSA/LASEK
ELSA (Excimer Laser Subepithelial Ablation) eller LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis), som metoden även kallas, är en vidareutvecklad form av den beprövade ögonlaserbehandlingen PRK.

F
Främre kammare
Mellan hornhinnan och regnbågshinnan finns främre kammaren. Den består i likhet med bakre kammaren av kammarvatten.

G
Grå starr
Ögats lins grumlas så att synen försämras. Det enda sättet att behandla gråstarr är genom operation då den grumlade linsen avlägsnas och ersätts med en konstgjord plastlins.

Grön starr
Grönstarr (glaukom) är en ögonsjukdom som oftast medför att trycket i ögat ökar. Obehandlad leder glaukom till synfältsbortfall och slutligen blindhet.

H
Haze
Gråhet eller opacitet av en normalt helt klar hornhinna. Någon månad efter ögonlaser utvecklas mer eller mindre haze. Efter ytterligare en tid, vanligen sex till tolv månader, försvinner hazen men kan, i vissa sällsynta fall, kvarstå längre.

Hyperopi
Se översynthet.

I J
ICL
Implantable Intraocular Contact Lens. En kirurgisk behandling för närsynta och översynta där en extra, mycket tunn, platstlins placeras i ögat. Linsen sätts in i bakre kammaren, mellan regnbågshinnan och ögats egna lins. Metoden är reversibel – d v s man kan byta linsen om det skulle behövas.

K
Katarakt
Se grå starr.

Korneal topografi
En datorstödd kartläggning av hornhinnans form och dess inverkan på ögats brytning.

L
LASIK
LASIK (Laser Assisted In situ Keratomileusis) är en behandlingsform som kombinerar kirurgi och ögonlaserbehandling. Ett tunt lock görs i hornhinnan och laserbehandlingen sker under locket, som sedan läggs tillbaka.

Lins
Det är linsen som gör det möjligt för oss att se skarpt på olika avstånd. Med stigande ålder stelnar linsen varför de flesta av oss behöver glasögon för olika avstånd när vi blir äldre. Ibland blir linsen grumlig och måste bytas ut genom en gråstarroperation.

Långsynthet
Se översynthet.

M
Myopi
Se närsynthet.

N
Närsynthet
Närsynthet är det vanligaste synfelet, faktiskt så vanligt att det är fler som är närsynta än som har felfri syn. Att vara närsynt innebär att ögats brytningskraft är för kraftig i förhållande till dess längd. Föremål avbildas därför inte skarpt på näthinnan utan framför den. Genom att minska ögats brytningskraft med en minuslins kan föremål avbildas skarpt på näthinnan. En närsynt person ser ofta bra på nära håll men alltid dåligt på långt håll utan hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Den medicinska termen för närsynthet är myopi.

O P Q
Presbyopi
Se ålderssynthet.

R
Refraktiv kirurgi
Synfelskirurgi där ett medicinskt ingrepp görs för att slippa glasögon eller kontaktlinser. Den idag mest använda tekniken är LASEK/ELSA eller LASIK.

S
Synskärpa
Ögats optiska upplösningsförmåga och kallas också för visus. Synskärpa mäts både med och utan glasögon. Mäts vanligen mellan 0,0 och 2,0 där 1,0 är normalvärdet.

T
Tappar
Fotoreceptorer i näthinnan för färgseende.

U V W X Y Z
Vertometer
Instrument som mäter styrkan på glasögon och kontaktlinser.

Å Ä
Ålderssynthet
Normalt ändrar sig inte ögats längd eller brytningskraft påtagligt efter tjugoårsåldern. Däremot stelnar linsen långsamt från ca 40 år, vilket gör att ögat förlorar förmågan att växla skärpa mellan långt och nära håll. Detta kallas ålderssynthet eller presbyopi. För en normalsynt person innebär detta att ögat inte längre kan fokusera på nära håll utan hjälp av läsglasögon. En måttligt närsynt person kan däremot se att läsa även om linsen stelnat men kräver förstås fortfarande glasögon för att se skarpt på långt håll.

Ö
Översynthet
Översynthet, också kallat långsynthet, betyder att ögats brytningskraft är för svag i förhållande till ögats längd. Föremål avbildas därför inte skarpt på retina utan först bakom den. Genom att förstärka ögats brytningskraft med en pluslins kan föremål avbildas skarpt på näthinnan. För unga människor är måttlig översynthet inget problem, tvärtom upplever de ofta sin syn som felfri. Anledningen är att ögats lins med hjälp av muskelkraft kan ändra form så att brytningen ökar, så kallad ackommodation. Med stigande ålder försämras dock ackommodationsförmågan varpå det blir allt svårare och jobbigare att se skarpt på nära håll. Med tiden försvinner även synskärpan på långt håll. Jämför med ålderssynthet. Den medicinska termen för långsynthet/översynthet är hyperopi.